OPERAORATORIOGERMANFRENCHENGLISHITALIANSPANISHLATVIAN
20TH CENTURYCANADIAN 20TH CENTURYMUSICAL THEATRE & POPULAR

 

ORIGINAL SONGS & ARIAS

Emīls Dārziņš

Kā zagšus, tik lēnām (Blaumanis)
Mana laime
Mātes gars (Helgi)

Pazudusi laimīte (Zemgaliešu Biruta)

Spāniešu romance (Pushkin, trans. by Plūdonis)
Vēl tu rozes plūc (Blaumanis)
Ērika Freimane Dieva kalpa vakars (V. Strēlerte)
Vaksholmas rudens (V. Strēlerte)
Jēkabs Graubiņš Song Cycle Mīlestība (Elīna Zālīte)
Andrejs Jurjāns Kantāte Tēvijai
Alfrēds Kalniņš from the opera Baņuta (Artūrs Krūmiņš) “Tās bija vaidelotes” (duet)

“Bij rīta stunda”

“Lūk pamalē”

Bārenītes dziesma (A. Ķeniņš)

Dzimtenes ciemā (J. Akurāters)
Svešumā klīstot (V. Plūdonis)

Jānis Kalniņš

from Lolitas Brīnumputns Dziesma par brīnumputnu
Kaķupēdiņas (J. Akurāters)
Vakara zvani (P. Rozīts)

Jāzeps Vītols

Aizver actiņas un smaidi (J. Poruks)
Kokļu skaņas (M. Johansons)
Skani, dziesmiņ, pavasarī (J. Bobienskis)
Skatat, ļaudis, re’ kur cēls (Anna Brigadere)
Tautas bēdās (F. Bārda)
 

FOLKSONG ARRANGEMENTS
 

Janis Beloglāzovs

Four Latvian Folksongs of Courtship & Marriage (1999)**
Volfgangs Dārziņš Es dziedāju, gavilēju
Lai bij grūti, kam bij grūti
Laima mani kairināja
Alfrēds Kalniņš Ikvakaru dziedāt gāju
Kas tie tādi, kas dziedāja
Tālivaldis Ķeniņš Ai zaļāi līdaciņa
Silta saule, karsta saule
Jānis Ķepītis Kur tu teci (duet)
Lokatiesi, meža gali (duet)
Jāzeps Vītols Saulīt vēlu vakarāi
Arvīds Žilinskis Es meitiņa, kā rozīte (duet)
 

**indicates premiere performance

©2006-2012 – SITE DESIGN